Bekkenbodem klachten

Bekkenbodemklachten

De bekkenbodem is een plaatvormige structuur die is opgebouwd uit spierbundels omgeven door stevig bindweefsel. De bekkenbodem sluit het bekken aan de onderkant trechtervormig af. De bekkenbodem ondersteunt de organen in het kleine bekken. Bij de vrouw zijn dit de blaas en plasbuis (urethra), de schede en baarmoeder (vagina en uterus) en de endeldarm (rectum). Bij de man zijn dit de blaas, prostaat en endeldarm.
De samenstelling en bouw van de bekkenbodem verschilt bij man en vrouw niet zo veel.

De bekkenbodem heeft de volgende functies:

 • de organen in het kleine bekken op hun plaats houden
 • functie van sluitspier: controleert de uitscheiding van urine en ontlasting
 • seksuele en reproductieve functie: zwangerschap en bevalling

Functieverlies of verminderd functioneren van de bekkenbodem kan aanleiding geven tot meerdere en verschillende bekkenbodemklachten, zoals blaas- en plasproblemen, ontlastingsproblemen, prostaatklachten, seksuele problemen en verzakkingsklachten.
Dit soort klachten komen zeer vaak voor. Meer dan een miljoen mensen in Nederland heeft problemen met de bekkenbodem. Van de mensen die ouder zijn dan 50 jaar, ervaart ongeveer de helft een of meer bekkenbodemklachten.

De meest voorkomende bekkenbodemklachten zijn :

 • stressincontinentie of inspanningsincontinentie
 • overactieve blaas (OAB): frequente aandrang al dan niet in combinatie met incontinentie
 • niet (goed) kunnen uitplassen
 • ontlastingsverlies
 • obstipatie
 • seksuele klachten
 • verzakkingsverschijnselen
 • pijn in de onderbuik of het bekken

Incontinentie klachten

Het begint vaak met een ‘klein ongemak’. U verliest een paar druppels urine als u lacht, iets optilt, tijdens het hoesten of terwijl u aan het sporten bent. Door het ongewild verlies van urine kunt u zich onzeker gaan voelen. Misschien gaat u wat minder vaak de deur uit of stopt u met sporten. Dat is begrijpelijk, maar eigenlijk niet nodig. Hoewel de meeste mensen niet gemakkelijk over incontinentie praten, is het vaak heel goed te behandelen.

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het niet kunnen ophouden van urine. Ongeveer 40% van de vrouwen en 10% van de mannen in Nederland krijgt te maken met urine-incontinentie. Meestal is dit op hogere leeftijd en/of na een prostaatprobleem. Door verslapping van de bekkenbodem spieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning. Door de angst om urine te verliezen, bent u geneigd steeds vaker naar het toilet te gaan. Gaat u vaker naar het toilet, dan went de blaas aan steeds minder vulling. U krijgt steeds sneller het gevoel dat u moet plassen.
De oefentherapeut geeft u uitlegĀ  over de werking van de blaas en de bekkenbodemspieren. U leert begrijpen waarom u urine verliest. Uw oefentherapeut begeleidt en traint u vervolgens uw bekkenbodemspieren bewust te voelen, door deze aan te spannen of juist te ontspannen. De oefentherapeut adviseert over een gunstige toilethouding, de juiste plastechniek, het beheersen van de plasreflex en het afleren van de gewoonteplas. Hiermee kunt u adequaat reageren op uw klacht, zodat deze vermindert of zelfs verdwijnt.

Het is belangrijk dat u zich bewust bent en blijft van spanning en ontspanning van uw bekkenbodemspieren. Oefeningen sluiten zoveel mogelijk aan op uw persoonlijke situatie. Oefeningen, houdings- en bewegingsadviezen die u krijgt, zijn gemakkelijk te integreren in uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Deze aanpak maakt de behandeling niet alleen laagdrempelig, maar ook effectief.

Hieronder enkele filmpjes over mogelijke klachten die je kunt ervaren:

– Urine-incontinentie:

– Overactieve blaas:

– Verzakking

– Pijn bij het vrijen:

Pijn bij het vrijen kan komen door een te gespannen bekkenbodem. Door middel van bekkenbodem therapie kun je de bekkenbodem beter ontspannen.

Bij de bekkenoefentherapeut wordt u zich bewust van uw bekkenbodem en uw bekkenbodem-spierspanning. De bekkenoefentherapeut werkt niet inwendig. Door middel van oefeningen krijg je een betere controle over je bekkenbodem en je klachten.